W trosce o najsłabszych – o pomocy osobom bezdomnym z organizacjami pozarządowymi.

Kolejne spotkanie Sekretarza stanu Stanisława Szweda z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Prognozy wskazują, że w kolejnych dniach temperatury będą się utrzymywać znacznie poniżej zera, a nocami będą spadać nawet do minus kilkunastu stopni Celsjusza. Warunki te są szczególnie trudne dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności, ubogich, starszych, samotnych. Sekretarz stanu Stanisław Szwed odbył dziś spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Udział wzięli reprezentanci Caritas Polska, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności.
Na bezdomnych wciąż czekają wolne miejsca w noclegowniach. Tylko w placówkach św. Brata Alberta jest ich 346. Dla osób pozostających poza nimi Caritas przygotowuje ciepłe posiłki i odzież.
Ministerstwo rodziny również podejmuje działania mające przeciwdziałać problemowi bezdomności. W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono 5,5 mln zł. Kwota dotacji to od 50 tys. do nawet 300 tys. zł. Głównym celem jest wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności oraz inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi i programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

Dotacje na edukację historyczną, patriotyczną i obywatelską w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA (3.840.000 zł.)

Niniejszy program grantowy służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • Samorządowe instytucje kultury
 • Organizacje pozarządowe
 • Koła gospodyń wiejskich.
 • Spółdzielnie socjalne
  Wysokość wsparcia do 90%, 5.000 – 70.000 zł.
  Czas trwania projektu: 02.02 – 02.12.2021
  Termin składania wniosków: 3 marca 2021
  Źródło / Więcej informacji:
  https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra
  Kontakt: Aneta Stawińska, aneta.stawinska@muzhp.pl, T: 22 211 90 72
  Małgorzata Lewińska, malgorzata.lewinska@muzhp.pl, T: 22 211 90 10

Tarcza Antykryzysowa 7.0 – wsparcie dla spółdzielni socjalnych

Tarcza antykryzysowa 7.0 zmieniła zasady udzielania niektórych form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców działających w określonych branżach oraz wydłużono terminy ubiegania się o przyznanie środków finansowych. Spółdzielnie socjalne (których zdecydowana działalność mieści się w określonych rozporządzeniem Rady Ministrów kodach PKD) będą mogły skorzystać z trzech instrumentów:

 • świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy
 • dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwolnienie z należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
  W każdym przypadku dostęp do wsparcia uzależniony jest od wykazania spadku przychodów, w rozumieniu przepisów podatkowych o co najmniej 40 proc. Wniosek w formie elektronicznej należy kierować do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy w terminie do 31 marca 2021 r.

Więcej na temat poszczególnych instrumentów wsparcia:
https://publicystyka.ngo.pl/mrips-spoldzielnie-socjalne-ze-wsparciem-w-ramach-tarczy-antykryzysowej
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Od 1 lutego – nowe rozporządzenie rządu ws. obostrzeń.

29 stycznia w Dzienniku Ustaw pojawiły się nowe przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. – Decyzja, którą podjęliśmy sprowadza się do przedłużenia zasad bezpieczeństwa etapu odpowiedzialności do 14 lutego. Po tym okresie podejmiemy decyzje, co dalej – poinformował minister zdrowia.
Hotele pozostają zamknięte dla podróży służbowych tak jak do tej pory. Stoki pozostają zamknięte.
Bez zmian pozostaje kwestia edukacji. Nauczanie stacjonarne dla klas I-III. Pozostali uczniowie będą kontynuować zajęcia w trybie zdalnym. Od 1 lutego otwarte zostają sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rząd otwiera także galerie sztuki i muzea. Tam również będzie obowiązywał reżim sanitarny. Wraz z końcem stycznia zniesione będą godziny dla seniorów.
Zgodnie z czwartkową zapowiedzią, w opublikowanym rozporządzeniu uchylono przepisy mówiące o zakazie handlu w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych. Uchylono także zapisy o tym, że we wskazanych sklepach oraz placówkach pocztowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 można obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

JESZCZE W TYM ROKU: WIRTUALNY URZĄD – Ogólnopolski system ułatwiający kontakt urzędników z obywatelami!

Opracowanie i wdrożenie jednolitego, ogólnopolskiego systemu, który ułatwi pracę urzędników i pomoże w nauce zdalnej to cel projektu finansowanego z budżetu państwa i funduszy unijnych. Projekt ma zacząć działać jeszcze w tym roku. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów podpisały porozumienie o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
W ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Zdalnej Pracy i Nauki (SZPoN)” powstanie system teleinformatyczny składający się z dwóch zintegrowanych obszarów – zdalnej pracy oraz modułu platformy e-learningowej.
Jednolity system to szereg korzyści m.in. bezpłatny dostęp dla każdego urzędu do narzędzi pracy i nauki zdalnej, wsparcie techniczne dla urzędów poprzez wiele kanałów komunikacji chat, infolinia, chatbot) czy łatwiejszy dostęp w pozyskiwaniu kompetencji cyfrowych w zakresie pracy na odległość (kursy, szkolenia, tutoriale).

https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/wirtualny-urzad-powstanie-ogolnopolski-system-ulatwiajacy-kontakt-urzednikow-z-obywatelami/