W trosce o najsłabszych – o pomocy osobom bezdomnym z organizacjami pozarządowymi.

W trosce o najsłabszych – o pomocy osobom bezdomnym z organizacjami pozarządowymi.

Kolejne spotkanie Sekretarza stanu Stanisława Szweda z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Prognozy wskazują, że w kolejnych dniach temperatury będą się utrzymywać znacznie poniżej zera, a nocami będą spadać nawet do minus kilkunastu stopni Celsjusza. Warunki te są szczególnie trudne dla osób zmagających się z kryzysem bezdomności, ubogich, starszych, samotnych. Sekretarz stanu Stanisław Szwed odbył dziś spotkanie online z przedstawicielami organizacji pozarządowych, zajmujących się pomocą osobom bezdomnym. Udział wzięli reprezentanci Caritas Polska, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemów Bezdomności.
Na bezdomnych wciąż czekają wolne miejsca w noclegowniach. Tylko w placówkach św. Brata Alberta jest ich 346. Dla osób pozostających poza nimi Caritas przygotowuje ciepłe posiłki i odzież.
Ministerstwo rodziny również podejmuje działania mające przeciwdziałać problemowi bezdomności. W 2021 r. na realizację programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” przeznaczono 5,5 mln zł. Kwota dotacji to od 50 tys. do nawet 300 tys. zł. Głównym celem jest wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności oraz inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy z osobami bezdomnymi i programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

Dodaj komentarz