W połowie lipca 2020 r. nie musicie wysyłać sprawozdania finansowego. Przypominamy o przesuniętych terminach

Zwykle przed 10 lipca przypominaliśmy o mijającym terminie na wysłanie sprawozdania finansowego: do KAS i do KRS. Ale nie w tym roku! W 2020 r. z powodu epidemii koronawirusa terminy sprawozdawcze zostały przesunięte. Nie musicie (ale możecie) wysyłać sprawozdania do odpowiedniego urzędu przed wyjazdem na wakacje.

Do 30 czerwca większość organizacji pozarządowych (te, których rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym) musiało sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe. To i tak o 3 miesiące później niż standardowo, ponieważ z powodu koronawirusa przesunięto terminy. Ale sporządzanie i podpisywanie to dopiero pierwszy etap. Sprawozdanie musimy też zatwierdzić i wysłać. Zwykle robiliśmy to właśnie teraz. W 2020 r. mamy jednak więcej czasu.


Termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania przesunięto o 3 miesiące. Tak samo zrobiono z terminem na zatwierdzenie sprawozdania. W 2020 r. mamy więc czas do końca września. Ale jeśli z powodów organizacyjnych lub jakichkolwiek innych sprawozdanie finansowe wygodnie jest nam zatwierdzić właśnie teraz – zróbmy to! Przesunięte terminy mają ułatwić nam życie, ale to tylko możliwość, z której możemy skorzystać – lub nie. Wybór należy do nas.

Termin na wysłanie sprawozdania liczy się od jego zatwierdzenia

Zatwierdzając sprawozdanie trzeba pamiętać, że od momentu kiedy to zrobimy zależny jest kolejny sprawozdawczy termin – termin na wysłanie sprawozdania do Szefa KAS (organizacje bez działalności gospodarczej) lub do KRS (organizacje z działalnością gospodarczą). Jeśli skorzystamy z przesuniętych terminów i zatwierdzimy sprawozdanie ostatniego dnia września to wysyłać będziemy je w październiku. Jeśli jednak zatwierdzimy sprawozdanie teraz (lub za kilka dni) będziemy musieli wysłać je jeszcze w lipcu.

Sprawozdanie finansowe musimy wysłać do Szefa KAS w ciągu 10 dni od zatwierdzenia. Do KRS (NGO z działalnością gospodarczą) wysyłamy sprawozdanie w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.

Z lipcowych terminów przesunięto jeszcze jeden – termin na umieszczenie sprawozdań OPP w bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez NIW. W 2020 r. OPP mogą to zrobić do połowy października.

Artykuł zaczerpnięty ze strony NGO kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz