Nabór dla obszaru tematycznego nr 18 “Azyl i migracja”

DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH MSWiA – OPERATOR PROGRAMU (OP)

oraz

CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MSWiA (COPE MSWiA)

OGŁASZAJĄ OTWARTY NABÓR WNIOSKÓW

w ramach Programu „SPRAWY WEWNĘTRZNE” dla obszaru tematycznego nr 18 „Azyl i Migracja”

finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Cel: Nabór ma na celu zapewnienie funkcjonowania krajowych systemów zarządzania azylem i migracją oraz zapewnienie prawa do ubiegania się o azyl, m.in. poprzez:

  • wsparcie dla krajowych systemów zarządzania azylem i migracją, w tym dobrowolnymi powrotami;
  • usługi wspierające osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy w korzystaniu z praw podstawowych (pomoc psychologiczna i prawna, udzielanie kompleksowych informacji migrantom i osobom ubiegającym się o azyl);
  • działania w obszarze dobrowolnych powrotów, w tym przede wszystkim szkolenia, warsztaty w tym zakresie dla funkcjonariuszy oraz dla pracowników mających bezpośredni kontakt
    z migrantami;
  • pomoc dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach.

Projekty zawierające elementy współpracy bilateralnej i międzynarodowej oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi (tj. wspólne konferencje, warsztaty, spotkania itp.), a także projekty zawierające elementy, poruszające takie zagadnienia jak:

  • przeciwdziałanie handlowi ludźmi,
  • wspieranie dobrowolnych powrotów,
  • wsparcie i usługi dla małoletnich bez opieki ubiegających się o azyl i dla innych grup o specjalnych potrzebach,
  • zwalczanie przemocy ze względu na płeć

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz