Konkurs „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach ProgramuOd zależności ku samodzielności i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I          WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

MODUŁ II         SAMOPOMOC

MODUŁ III       UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

MODUŁ IV       INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

W 2020 roku na realizację programu Od zależności ku samodzielnościMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz