Program: Tu mieszkam, tu zmieniam EKO

Chcesz żeby wokół Ciebie było zielono i bardziej ekologicznie?

Wierzysz w to, że od nas zależy jak będzie wyglądał świat za 10, 20 czy więcej lat?

Marzysz o zmianie swojego najbliższego otoczenia?

Jeśli przynajmniej jedna odpowiedź brzmi TAK, to już dziś weź sprawy w swoje ręce! Zgłoś swoją propozycję do konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. Być może Twój pomysł otrzyma dofinansowanie!

Nie masz jeszcze koncepcji? Skorzystaj z naszych podpowiedzi:

– znajdź niewielki kawałek ziemi i zaprojektuj w nim park kieszonkowy lub ogród deszczowy

– stwórz mini-teren rekreacyjny z elementami wyposażenia naturalnego lub ogród sensoryczny

– na budynku obok Ciebie ktoś wymalował mało eleganckie pseudo-graffitti? Zaprojektuj roślinny mural !

– przystanek autobusowy w Twojej miejscowości pamięta dawne czasy? Zasłoń go roślinami!

Najważniejszy jest Twój pomysł, a my pomożemy Ci go zrealizować.

Rozejrzyj się wokół siebie, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za przestrzeń, w której żyjesz.  Dzięki Tobie może być jeszcze bardziej zielono!

Kto może wziąć udział w konkursie?

Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej.

Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii… innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej zdolność prawną.

2020 roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczy pół miliona złotych:

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury. Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”, planowane jest wsparcie zadania: rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów kulturowych województwa, obejmujące w szczególności:

  • organizowanie wydarzeń kulturalnych tj. festiwali, konkursów, przeglądów, koncertów, spektakli, pokazów filmowych, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw historycznych, muzealnych, artystycznych i innych imprez mających znaczenie dla polskiej i regionalnej kultury i sztuki oraz ich promocja,
  • wspieranie twórczości i tradycji ludowej w tym ochronę unikalnych i zanikających zawodów,
  • wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • działania na rzecz ochrony i propagowania kultur mniejszości narodowych,
  • wspieranie działań związanych z rozwojem talentów, pasji dzieci i młodzieży m.in. organizacja warsztatów, plenerów, spotkań, konkursów, przeglądów itp.,
  • promocja kultury i dziedzictwa narodowego regionu poprzez niekomercyjne, niskonakładowe publikacje i wydawnictwa

– na realizację ww. działania przeznaczono środki w wysokości 130.000,00 zł.Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15.000 zł.

Więcej informacji kliknij TUTAJ