Szkolenia z zasad realizacji projektów w ramach FMP oraz w zakresie PNWM

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” zaprasza na  szkolenie informacyjne pod nazwą „Zasady realizacji projektów za pośrednictwem Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG VA  Brandenburgia-Polska 2014 – 2020“ oraz w zakresie  Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Szkolenie  odbędzie  się 21 stycznia 2020 r. w Gorzowie Wielkopolskim.

O spotkaniu

Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje dotyczące procedury składania i zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów  w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”, kwestie związane z działaniami i wydatkami kwalifikowalnymi w projektach. Ponadto zostaną przekazane informacje w zakresie finansowania spotkań młodzieży w ramach PNWM.

Szkolenie odbędzie się 21 stycznia 2020 r. w godzinach 10:00-13:00.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Ubiegaj się o grant Fundusz Feministyczny


Macie pomysł na feministyczne działanie? Zapraszamy do składania wniosków do 2 lutego. O minigranty do kwoty 4 400 zł mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne/kolektywy. Przed złożeniem wniosku upewnijcie się, czy Wasza grupa spełnia warunki udziału w konkursie.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Otwarcie V naboru do Funduszu Małych Projektów INTERREG VA

Zaproszenie do składania wniosków na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla Funduszu Małych Projektów
w ramach  Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

Stowarzyszenie Gmin Polskich  Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym realizowanych we współpracy z partnerem niemieckim zgodnie z: 

Osią Priorytetową IV. – Integracja mieszkańców i współpraca administracji Celem szczegółowym 6 – Wzmocnienie transgranicznej współpracy instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego.

Więcej informacji kliknij TUTAJ