Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku

Szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski 1 października 2019 r. ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku. W przyszłorocznym budżecie Kancelarii Senatu zaplanowano na ten cel 110 500 000 zł.

Przyjmowanie ofert rozpocznie się 15 października 2019 r., a zakończy według następującego harmonogramu:

–      dla ofert z kierunku Media polonijne i Pomoc charytatywna i socjalna –31 października 2019 r.,

–     dla ofert z kierunku Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania – 8 listopada 2019 r.,

–     dla ofert z kierunku Edukacja i Infrastruktura polonijna –  22 listopada 2019 r.,

–     dla ofert z kierunku Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – 29 listopada 2019 r.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Ubiegać się o nie mogą wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz środowisk polonijnych i polskich za granicą. Prezydium Senatu wyznaczyło sześć kierunków działań w 2020 roku: edukacja, kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, media polonijne, infrastruktura polonijna oraz pomoc charytatywna i socjalna. Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem generatora ofert.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz