Dotacje. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności uruchamia kolejne konkursy w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem o dotacje będą mogły ubiegać się lokalne organizacje strażnicze, media obywatelskie oraz think tanki obywatelskie.

Pięć dni temu został uruchomiony nabór wniosków
w ramach Priorytetu 3. Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich oraz Priorytetu 4. Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich programu PROO.  (link)

Termin składania wniosków upływa 26 marca 2019r. o godz. 12.00 i wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji. Zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020r. i ważne jest że, dotacje dla zadań dotyczących Priorytetu 3 wynoszą od 20 000zł do 200 000zł, natomiast w przypadku Priorytetu 4 można ubiegać się maksymalnie o 300 000zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Informacje dotyczące aktualnych i planowanych konkursów PROO znajdą Państwo tutaj (link).

Dodaj komentarz