Program. Pokonać bezdomność

W dniu 4 grudnia 2018r. weszła w życie nowa wersja programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” – Edycja 2019. W dokumencie wprowadzono kilka zmian,
w odniesieniu do Programu obowiązującego w roku bieżącym.

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Zapraszamy do zapoznania się z celami szczegółowymi oraz składania ofert konkursowych.

Dodaj komentarz