Konkurs. „Pokonać bezdomność. Program Pomocy Osobom Bezdomnym”

Szanowni Państwo. Ruszyła dodatkowa edycja otwartego konkursu ofert, realizowanego w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Pobierz ogłoszenie o konkursie. (link)

W dodatkowym Konkursie będą dofinansowywane projekty, odpowiadające Modułowi trzeciemu. Oferenci mogą starać się, zatem o środki na dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów t.j. placówek, udzielających tymczasowego schronienia jak noclegownie, schroniska i ogrzewalnie. 

Oferty konkursowe należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym – dodatkowy konkurs” do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do dnia 7 listopada 2018r. 

Szczegóły konkursu w linku (link)

Dodaj komentarz