PILNE! PRACE Z REKRUTACJĄ DO PROJEKTU WSTRZYMANE!

 

 

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż w związku z trwającymi pracami nad „Regulaminem udzielenia bezzwrotnego wsparcia finansowego” LOWES pragniemy poinformować, że wszelkie prace związane z rekrutacją do projektu zostają zawieszone.

W przypadku przyjęcia rozwiązań dotyczących dotacji i wsparcia pomostowego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w tym ustalenia wysokości dotacji
i problemów związanych z podatkiem VAT, LOWES poinformuje o rozpoczęciu rekrutacji.

Z poważaniem Koordynator merytoryczny LOWES – Szczepan Słomczyński