Spotkania informacyjne. Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie WUP (link) Czytaj dalej