Spotkania informacyjne. Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie WUP (link)

Spotkanie odbędzie się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy przy ul.Kombatantów 34 w Gorzowie Wlkp. Termin: 18 października 2018 r., godz.  1000 – 1500 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres efs@wup.zgora.pl.
Formularz należy przesłać do 16 października 2018r. 

Dodaj komentarz