Spółdzielnia Socjalna AZYMUT. Katalog Produktów i Usług

Spółdzielnia socjalna AZYMUT powstała z inicjatywy Arkadiusza Jacewicza w pobliskim Trzebiszewie. Firma specjalizuje się w usługach leśnych oraz turystyce.

I tak zarówno organizacjom współpracującym jak i podmiotom prywatnym firma oferuje usługi polegające na pozyskiwaniu oraz konfekcjonowaniu drewna wraz z transportem na wskazaną nieruchomość. Czytaj dalej