Audycja. Radiowa Akademia Ekonomii – część pierwsza

Zapraszamy do wysłuchania audycji p.n. Radiowa Akademia Ekonomii, która rozpoczyna cykl audycji o przedsiębiorczości społecznej.

Gośćmi Krzysztofa Baługa byli Katarzyna Miczał – animator Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Grzegorz Witkowski reprezentujacy Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną „Woreczek” oraz Marek Czarnogrecki – Spółdzielnia Socjalna Pomoc.

W części pierwszej naszych spotkań spróbujemy sprecyzować – czy ekonomia społeczna jest odpowiedzią na bezrobocie, biedę i apatię znacznej części społeczeństwa?
Zapraszamy do wysłuchania audycji (play).

 

Dodaj komentarz