Szkolimy, szkolimy!

Trwają szkolenia specjalistyczne grup inicjatywnych, które zamierzają założyć spółdzielnie socjalną i otrzymać dotację na utworzenie miejsca pracy. Niezbędnym warunkiem otrzymania takiej dotacji jest ukończenie szkoleń. Podczas zajęć członkowie przyszłych spółdzielni otrzymują niezbędną wiedzę związaną z założeniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa społecznego, jakim jest spółdzielnia socjalna. Aby otrzymać dotację trzeba także złożyć wniosek wraz z biznesplanem – wiedzę i pomoc w wypełnianiu wniosku i przygotowaniu biznesplanu uczestnicy projektu otrzymują podczas specjalistycznego szkolenia biznesowego, za które odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie – partner projektu. Dodajmy, że za szkolenia z marketingu, finansów, usług księgowych i prawnych odpowiada Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”.

Jak do tej pory przeszkolono grupy inicjatywne w Bytomiu Odrzańskim, które chcą założyć Spółdzielnia Socjalna FACHLIDER i STACJA ZABAWA Spółdzielnia Socjalna, w Dobiegniewie  członków Spółdzielni Socjalnej Art.Music i Precyzja-Bud. Ponadto trwają jeszcze zajęcia w Świebodzinie, Gorzowie Wielkopolskim.

Foto relacja z wydarzenia w galerii zdjęć.

Dodaj komentarz