“Tacy sami” inicjują integracyjny plac zabaw

Powstałe przy wsparciu Lubuskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych  “Tacy Sami” podczas spotkania dyskusyjnego (w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 (21 marca, Przystań Sportów Wodnych przy ul. Fabryczna), zgłosiło do kategorii ogólnomiejskiej projekt pn. Budowa integracyjnego placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych (tereny za Filharmonią).

            Potrzebę utworzenia placu uzasadnia inicjatorka Stowarzyszenia, Pani Iwona Kotwicka:

Gorzowskie place zabaw są kolorowe i zawierają ciekawe urządzenia, jednak żaden z nich nie jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dziecko na wózku jest wykluczone z zabawy na takim placu, ponieważ nie ma na nim elementów, na których mogłoby się pobawić. Czytaj dalej