Spotkania informacyjne dla przedstawicieli Kościelnych Osób Prawnych

W dniach 22 oraz 23 lutego br. odbyły się dwa spotkania informacyjne mające na celu przedstawienie oferty Lubuskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przedstawicielom Kościelnych Osób Prawnych tj. proboszczom parafii oraz duchownym przedstawicielom organizacji pozarządowych, z obu części Województwa Lubuskiego. Oba SONY DSCspotkania zorganizowane zostały przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską a rolę gospodarza przyjął na siebie J.E. Ks. Bp Tadeusz Lityński.

Czytaj dalejSpotkania informacyjne dla przedstawicieli Kościelnych Osób Prawnych