Edukacja globalna. Regranting dla organizacji pozarządowych

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Wnioski konkursowe należy składać do 24 marca 2017 r. do godz. 16:00.

W konkursie dostępne są dwie ścieżki grantowe:

  • ścieżka A – kwota dofinansowania od 20 tys. do 35 tys. zł (dla organizacji z większym doświadczeniem w edukacji globalnej)
  • ścieżka B – kwota dofinansowania do 8 tys. zł (dla organizacji bez doświadczenia w edukacji globalnej lub z niewielkim doświadczeniem).

Jedna organizacja może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

Więcej informacji poniżej:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2034201.html?utm_source=v8_-_newsletter_-_lubuskie&utm_medium=email&utm_campaign=02.03.2017

Dodaj komentarz