Krośnieński OPS ogłasza konkurs

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące zadania z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta pod nazwą:pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. – konkurs uzupełniający na 2017 r.” o treści jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Więcej szczegółów w linku:

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ops_krosno_odrzanskie/zamowienia_publiczne/12/2/Oglasza_sie_otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_publicznego_w_2017_roku_przez_organizacje_pozarzadowe_i_podmioty_2C_o_ktorych_mowa_w_art__3_ust__2_2C_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie_2C_realizujace_zadania_z_zakresu_uslug_opiekunczych_i_specjalistycznych_uslug_opiekunczych_w_miejscu_zamieszkania_klienta_pod_nazwa_3Apn___E2_80_9ESwiadczenie_specjalistycznych_uslug_opiekunczych_osobom_z_zaburzeniami_psychicznymi_w_miejscu_zamieszkania_klienta_na_terenie_Gminy_Krosno_Odrzanskie_w_okresie_od_01_04_2017_r__do_31_12_2017_r__-_konkurs_uzupelniajacy_na_2017_r__22_o_tresci_jak_w_zalaczniku_Nr_1_do_niniejszego_zarzadzenia/#

Dodaj komentarz