Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Trwa nabór wniosków w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021. W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA, pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE, pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.
Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.
Środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu 5. wynoszą 2 560 000 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. Wniosek należy złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji.
Pytania dotyczące konkursu można zadawać: poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztę elektroniczną: na adres proo@niw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00-15.00. Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem: generator.niw.gov.plotwiera się w nowej karcie.

https://fundusze.ngo.pl/349534-trwa-nabor-wnioskow-w-programie-rozwoju-organizacji-obywatelskich-proo-priorytet-5-wsparcie-dorazne.html?fbclid=IwAR3q0gSXCqC-IcpXu9opJOSnrW8ggjCFcIig27C3HgmR6I50wz6UPiiyjEY

Dodaj komentarz