NABÓR CIĄGŁY NA PROJEKTY INTERWENCYJNE

Już 7 września (we wtorek) ogłoszony zostanie nabór ciągły na projekty interwencyjne. Pierwsza tura naboru potrwa do 30 grudnia br. W tym czasie będzie można złożyć wnioski w pięciu kolejnych terminach (do 20.09, do 20.10, do 20.11, do 20.12 i do 30.12 br.).
Projekty interwencyjne to działania, które odpowiadają na sytuacje kryzysowe (np. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorczyń i odbiorców). Zakładana interwencja powinna obejmować rozwiązania możliwe do zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy. Minimalna kwota grantu to 6 000 EURO, a maksymalna – 15 000 EURO. Projekty muszą się wpisywać w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu i być realizowane poza m.st. Warszawą. 10 i 11 września (w piątek i sobotę) w godzinach 10.00-13.30 – spotkania informacyjne poświęcone konkursowi interwencyjnemu. A 15 września (w środę) o 11.00 – webinarium dotyczące projektów interwencyjnych (więcej informacji i linki do zapisów 2 września).

EEA and Norway Grants
Fundusze norweskie i EOG

AktywniObywatele #ActiveCitizensFund #EEAGrants

więcej inormacji: https://www.facebook.com/aktywniobywateleregionalny/