V EDYCJA KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

8 września 2020 r., ruszyła V edycja konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),  a także regionalnymi mediami.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.

Kandydatów można zgłaszać w dwóch kategoriach konkursowych:

I.  PES W KORONIE

W powyższej kategorii aż trzech Laureatów zdobędzie tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. Lidera Biznesu Społecznego, statuetkę oraz BON O WARTOŚCI 10 000 zł na promocję i rozwój podmiotu.

II. URZĄD PRZYJAZNY PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ

Zwycięzca Konkursu w ramach kategorii II otrzyma tytuł LUBUSKIEGO WŁĄCZNIKA. URZĘDU PRZYJAZNEGO PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ oraz statuetkę.

Zgłoszenia do konkursu może wypełnić każdy zainteresowany: sam podmiot, który chce wziąć udział
w konkursie, osoba fizyczna, dowolna instytucja czy przedsiębiorstwo komercyjne, które w swoim otoczeniu dostrzega podmiot wart nagrodzenia.

Ważną informacją jest również to, że zarówno laureaci, jak i podmioty wyróżnione, w ubiegłorocznych edycjach, dopuszczone są do udziału w tegorocznym konkursie.

Jak zgłaszać? Za pośrednictwem elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego pod linkiem http://es.lubuskie.pl/pl/Efekt-synergii/Konkurs-i-Targi/Lubuski-Wlacznik-5-edycja

Ponadto, w załączeniu do Regulaminu konkursu, dostępny jest formularz w wersji do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze (Al. Niepodległości 36). Więcej o konkursie oraz Regulamin konkursu, dostępny jest pod linkiem kliknij TUTAJ

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.

Dodaj komentarz