Granty Wyszehradzkie

Dotacje

Poprzez dotacje staramy się rozwijać innowacyjne pomysły, które są odpowiedzią na wspólne wyzwania, poprzez wysokiej jakości projekty współpracy regionalnej. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się sztuką, pracujesz z wrażliwymi grupami, czy koncentrujesz się na innowacyjnej przedsiębiorczości, wierzymy, że współpraca regionalna może przynieść pozytywne zmiany w Twojej dziedzinie lub społeczności.

Czego szukamy

Poszukujemy organizacji, których celem jest dzielenie się wiedzą, zwiększanie innowacyjności i angażowanie obywateli w regionie wyszehradzkim oraz w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Chcemy współpracować z tymi, którzy mogą coś zmienić – bez względu na to, czy jesteś małą grupą obywatelską skupioną na lokalnej społeczności, czy doświadczoną, ogólnopolską organizacją.

Co wspieramy

Zapewniamy finansowanie różnorodnych działań we wszystkich dziedzinach życia. Od małych projektów transgranicznych, które mają na celu poprawę wzajemnego zrozumienia w obszarach przygranicznych, po inicjatywy wielostronne, które mogą przynieść korzyści mieszkańcom całego regionu. Czytaj dalej