Startuje nabór wniosków w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030!

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030

Wnioski można składać od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30 przez System Obsługi Dotacji.

Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które: Czytaj dalej

Słów kilka o Budżecie Obywatelskim, czym jest i co nam daje?


Wrzesień 2020 w Gorzowie między innymi piknikami stał

„Dawaj Kolego na Cegielskiego”, „Fanty za Fanty” czy „Kino na Bojo” to projekt organizowany przez mieszkańców osiedla Piaski ze środków Budżetu Obywatelskiego 2020.Najlepszą ofertę na realizacje projektu złożył podmiot ekonomii społecznej z terenu miasta Gorzowa Wlkp., Spółdzielnia Socjalna „Woreczek”. Dzięki temu, przy wsparciu Lubuskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Gorzowie łatwiej było stworzyć przestrzeń do partycypacji dla zainteresowanych mieszkańców Osiedla Piaski. Realizację projektu wspierała dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 21 oraz gorzowskie organizacje pozarządowe. O co właściwie chodzi w tym Budżecie Obywatelskim? Budżet obywatelski jest obecnie uważany za jedno z najlepszych narzędzi, uwzględniających preferencje mieszkańców w procesie zarządzania środkami publicznymi. Jest on zatem instrumentem, pozwalającym mieszkańcom na współdecydowanie o kierunku wydatkowania środków z budżetu samorządu lokalnego. Ważna jest trafność i adekwatność działań, a przede wszystkim bezpośrednie odczuwanie ich skutków. Idea Budżetu Obywatelskiego polega na tym, że każdy mieszkaniec ma możliwość decydowania o wydatkowaniu środków. Służy to z jednej strony większej otwartości i użyteczności z drugiej – pobudzeniu zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Wracając do projektu organizowanego przez mieszkańców osiedla Piaski

❤

Projekt zakładał realizację trzech wydarzeń: Piknik Rodzinny (12 września) oraz dwie imprezy pod nazwą „Kino na bojo & Fanty za fanty” w ramach, których zorganizowane zostały giełdy sąsiedzkie i kino plenerowe (19 i 26 września). Do aktywnego udziału w realizacji projektu zaproszeni zostali mieszkańcy osiedla Piaski: lokalni liderzy, artyści (w tym młode talenty ze SP nr 21), działacze społeczni. Do tego muzyka, popcorn, ciasto, wata cukrowa i dobre humory

😃

To musiało się udać!!! Zaplanowane imprezy pięknie zintegrowały mieszkańców osiedla, pokazały jak ważna jest potrzeba wspólnego działania i zabawy. Jednocześnie wzmocniły osiedlową współpracę w wielu kwestiach i przyczyniły się do budowy społeczeństwa obywatelskiego z prawdziwego zdarzenia Czytaj dalej