Wspierająca dla PES oferowane przez Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE

Szanowni Państwo,

TISE realizuje swoją stałą ofertę. W tej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest pożyczka preferencyjna. NBP obniżył w ostatnim tygodniu stopy procentowe, zmieniło się zatem oprocentowanie i jest ono wyjątkowo korzystne. Dla środków do 100 tys zł, oprocentowanie maksymalne wynosi 1,05%. Pożyczka ta może być przeznaczona na bieżącą płynność finansową, w tym wynagrodzenia w kwocie netto, koszty eksploatacyjne, zakupy i zatowarowanie. W przypadku utworzenia miejsca pracy, oprocentowanie spada do 0,53% ( miejsce pracy należy utworzyć w ciągu pół roku od dnia podpisania umowy, na minimum ½ etatu i utrzymać je na kolejne 6 miesięcy).

Dla pożyczki w kwocie powyżej 100 tys. zł oprocentowanie wynosi 1,05%, o ile przedsiębiorca zadeklaruje utworzenie odpowiedniej ilości miejsc pracy (np. dla pożyczki 200 tys. zł deklaracja utworzenia min. 2 miejsc pracy, dla pożyczki 300 tys. zł deklaracja utworzenia min. 3 miejsc pracy).

Oferta ta jest stale dostępna. Nabór wniosków jest ciągły. Załączam wniosek z podstawowymi załącznikami oraz listą kontrolną z informacją, jakie dokumenty będą potrzebne. Proszę zwrócić uwagę na konieczność przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu  ZUS i US. Zaświadczenia są ważne 3 miesiące.

Co jest ważne?

– pożyczka musi być zabezpieczona,

– musimy rozliczyć poniesione wydatki: faktury nie mogą być przeterminowane, opłacone po wpływie środków: w tej sytuacji jest to o tyle ważne, że Państwa organizacje już mogą mieć zapadłe faktury albo z bardzo bliskim terminem płatności. Pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę zadłużenia, musimy ją rozliczyć fakturami, które owszem mogą być wystawione przed umową pożyczki, ale zapłacone po jej wpływie, w momencie gdy nie są przeterminowane. Druga istotna kwestia: ta pożyczka nie może pomostować dotacji ani służyć pokryciu wkładu własnego.

– jest realne źródło spłaty pożyczki: możliwa jest karencja w spłacie kapitału, organizacja pełną ratę może płacić po maksymalnie 6 miesiącach, ale na podstawie danych za 2019 rok i czasu sprzed stanu zagrożenia, musimy zobaczyć, że możliwe odbudowanie biznesu, na tyle, aby pożyczka mogła być spłacona.

W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu. Więcej informacji o pożyczce preferencyjnej: https://tise.pl/offers/preferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-es-tise-power/

Organizacje mogą zgłaszać się do nas wysyłając maila na adres pes@tise.pl.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Dodaj komentarz