Informacja odnośnie pomocy oferowanej przez LOWES dla PES podczas stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Szanowni Państwo,

Obecnie trwają prace nad rządowym pakietem antykryzysowym przeznaczonym dla przedsiębiorców i pracowników o wartości ok. 212 mld zł. Pakiet rozwiązań będzie także dostępny dla takich podmiotów ekonomii społecznej jak: organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne czy spółdzielnie socjalne, a obejmować będzie m.in. kwestie odroczeń i zwolnień z opłat ZUS.

Rolą OWES, a w szczególności doradztwa biznesowego, jest wyszukiwanie form wsparcia dedykowanych PES, które mogą też przyczynić się do poprawy ich funkcjonowania (w szczególności informowania o innych możliwościach uzyskania wsparcia, wykraczających poza wsparcie bezpośrednio świadczone przez OWES), a także takich instrumentów, które będą mogły być wykorzystane w sytuacjach kryzysowych. Z taką mamy niewątpliwie do czynienia obecnie w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego. Prowadzimy aktualnie badanie na temat potrzeb PES w dobie koronawirusa. Przekazujemy na Państwa ręce ankietę, która pozwoli nam zrozumieć Państwa aktualne potrzeby. Prosimy o jej wypełnienie i przesłanie na adres:

a.zajkowska88@gmail.com

Link : ANKIETA MONITORUJĄCA SYTUACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM PRZEZ RZĄD RP STANEM PANDEMII

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • Mariusz Nowak tel.536 380 009       mariusz.nowak@krag.org.pl
  • Agata Zajkowska tel. 729 053 615 a.zajkowska88@gmail.com

Dodaj komentarz