Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020. W budżecie przewidziano na ten cel 40 mln zł. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach czterech priorytetów:

1. Edukacja osób starszych

2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz – i międzypokoleniową

3. Partycypacja społeczna osób starszych

4. Usługi społeczne dla osób starszych

Przyznane dotacje mają posłużyć do realizacji następujących celów: • zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych; • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz – i międzypokoleniowej osób starszych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów; • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnienie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej; • zwiększenie dostępności, podniesienie usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz