Otwarty konkurs pt. „Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego:

„Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci”

 1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:
 2. prowadzenie 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu
  w sprawie zaginionych dzieci,
 • rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
 • prowadzenie/rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych,
 • organizowanie/prowadzenie szkoleń dla osób z grup profesjonalnie zaangażowanych
  w poszukiwania osób zaginionych,
 • udzielanie pomocy rodzinom zaginionych dzieci, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego – w ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych.

Realizacja zadania powinna przyczyniać się do wsparcia Policji w zakresie poszukiwań zaginionych dzieci, w szczególności do jak najszybszego odnalezienia zaginionego dziecka, poprzez przede wszystkim zbieranie i analizowanie informacji na temat zaginionego dziecka, przekazywanie tych informacji Policji oraz opiekunom dziecka, włączanie mediów w działania poszukiwawcze.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz