Forum aktywności OWES zaprasza do zapoznania się z ofertą krajowych wizyt studyjnych.

Zachęcamy wszystkie przedsiębiorstwa społeczne do wzięcia udziału w wizytach studyjnych.

Wizyty studyjne są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W każdym wyjeździe weźmie udział ok. 15 osób w tym ok. 5 przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych.

Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniany jest przejazd autokarem do odwiedzanych miejsc, nocleg, wyżywienie, ubezpieczenie na czas wizyty oraz prelegentów.

Uczestnicy wizyty pokrywają we własnym zakresie koszty związane z dojazdami na/z miejsce/a spotkania (pierwszej zbiórki). Przewidujemy możliwość dofinansowania kosztów dojazdu jedynie przedstawicielom przedsiębiorstw społecznych w zryczałtowanej wysokości, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc bardzo prosimy o rejestrowanie się na jeden wyjazd studyjny.

Poniżej przedstawiamy ramowe programy trzech wyjazdów studyjnych.

Program wizyty studyjnej – województwo podkarpackie kliknij TUTAJ

Program wizyty studyjnej – województwo kujawsko-pomorskie kliknij TUTAJ

Program wizyty studyjnej – województwo świętokrzyskie kliknij TUTAJ

Wszelkie zapytania dotyczące wizyt prosimy nadsyłać na adres sieciowanie@cofund.org.pl

Dodaj komentarz