V otwarty konkurs ofert w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na lata 2020-2023


Minister Sprawiedliwości zaprasza do składania ofert w ramach V otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz