Projekty współpracy europejskiej!

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA ogłosiła konkurs na najlepsze projekty w obszarze Projekty współpracy europejskiej!

Działania kulturalne realizowane w ramach Projektów współpracy europejskiej powinny być oparte na ścisłej międzynarodowej współpracy partnerskiej organizacji i instytucji aktywnie działających w sektorach kultury i kreatywnym. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości, łączyć poprzez kulturę i sztukę, a także upowszechniać europejskie dziedzictwo kulturowe.

Dla Projektów współpracy europejskiej wyznaczono pięć priorytetów tematycznych i składane projekty powinny w pełni realizować przynajmniej jeden z nich – są to:

  • mobilność transnarodowa;
  • rozwój publiczności;
  • budowanie potencjału (cyfryzacja, nowe modele biznesowe, szkolenie i kształcenie);
  • dialog międzykulturowa i integracja społeczna migrantów i uchodźców;
  • spuścizna Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz