Szkolenie z zakresu realizacji projektów dotyczących pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz możliwości wystąpienia podwójnego finansowania w związku z odpisami amortyzacyjnymi.

Szanowni Państwo,

W dniu 12 września 2019 r. serdecznie zapraszamy na szkolenie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, z zakresu realizacji projektów dotyczących pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz możliwości wystąpienia podwójnego finansowania w związku z odpisami amortyzacyjnymi.

Program szkolenia:

Pojęcie pomocy publicznej, w szczególności:

 • kto może być beneficjentem pomocy publicznej – pojęcie przedsiębiorstwa
 • definicja przedsiębiorcy i ustalanie wielkości przedsiębiorstwa
 • co nie jest działalnością gospodarczą – działalność użyteczności publicznej publiczne szkolnictwo, opieka zdrowotna, sprawowanie władzy publicznej
 • czy najem  mieszkań   socjalnych i komunalnych to działalność gospodarcza
 • czy prosument może być przedsiębiorstwem
 • przesłanka  selektywności, pochodzenia środków z zasobów państwowych
  i udzielenia korzyści ekonomicznej
 • kiedy wsparcie państwa wpływa na konkurencję – w tym wsparcie udzielane przedsiębiorstwu działającemu  w  warunkach  monopolu prawnego i naturalnego
 • kiedy wsparcie państwa wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE – kwestia lokalności działalności przedsiębiorstwa
 • różne poziomy występowania pomocy publicznej
 • przykłady występowania pomocy publicznej w RPO

Występowanie pomocy publicznej w różnych sektorach i rodzajach działalności:

 • budowa i zarządzanie infrastrukturą, w tym konsekwencje wyroku ws. Lipsk/Halle
 • sektor transportu
 • sektor mieszkaniowy i zagadnienia dotyczące rewitalizacji
 • gospodarka odpadami i wodno-ściekowa
 • edukacja publiczna i niepubliczna: żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
 • działalność kulturalna
 • promocja gospodarcza, w tym jednostek samorządu terytorialnego
 • sektor energetyki i ochrony środowiska
 • działalność szkoleniowa
 • projekty badawczo – rozwojowe
 • pomoc występująca w obiektach infrastrukturalnych, w tym infrastruktura sportowa

Więcej informacji kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz