Już jest! Katalog Produktów i Usług Lubuskich Podmiotów Ekonomii Społecznej!


Szanowni Państwo!

Oddajemy w wasze ręce bezpłatny, informacyjny Katalog Produktów i Usług prezentujący Podmioty Ekonomii Społecznej, jakie udało nam się powołać do życia!

Eleganckiego Katalogu szukajcie w papierowym wydaniu Echo Gorzowa w wybranych miejscach kolportażowych!

Dodaj komentarz