Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dniach od 2 lipca do 7 października 2018 FWPN przyjmuje wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

Dodaj komentarz