ROPS Zielona Góra: Wizyta studyjna do podmiotów ekonomii społecznej w Toruniu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna rekrutację na jednodniową wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej (PES) o charakterze reintegracyjnym w Toruniu. Wsparcie dedykowane jest podmiotom z terenu województwa lubuskiego.Wizyta mają na celu wsparcie merytoryczne, rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez usprawnienie warsztatu pracy, kwalifikacji i umiejętności oraz implementację dobrych praktyk z Polski. Wizyta zaplanowana jest na pierwszy tydzień września (data doprecyzowana zostanie w terminie późniejszym).

 

Dodaj komentarz