Pierwsza wizyta studyjna w Wielkopolsce: Odwiedziliśmy Restaurację DOBRA.

Pierwsza z organizowanych w lipcu wizyt studyjnych była wizytą zarezerwowaną dla uczestników CIS. Dwie następne są otwarte. Zapraszamy do udziału. Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, ops, wtz, przedsiębiorstw społecznych, zaz, cis itp. z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica.

Czytaj dalejPierwsza wizyta studyjna w Wielkopolsce: Odwiedziliśmy Restaurację DOBRA.

Wypełnij ankietę do Gorzowskiego Banku Danych o NGO

Wydział Spraw Społecznych zaprasza gorzowskie organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie i aktualizacja danych o podmiotach działających w sferze pożytku publicznego. Na podstawie złożonych ankiet utworzony zostanie Gorzowski Bank Danych o NGO, który zawierać będzie najważniejsze informacje o działających na terenie miasta organizacjach.

Zmiana w zarządzie organizacji pozarządowej – co i kiedy zgłaszamy do KRS

Każda zmiana, która zachodzi w stowarzyszeniu czy fundacji, powinna być w jakiś sposób udokumentowana, np. za pomocą protokołów, uchwał czy oświadczeń składanych przez właściwe osoby. Wiele z tych zmian musi być zgłoszonych do sądu rejestrowego (KRS). Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to sąd rejestrowy, w którym stowarzyszenia i fundacje uzyskują (poprzez rejestrację) osobowość prawną. Do sądu tego należy też zgłaszać niektóre zmiany, które zaszły w organizacji. Ich zakres jest dość szeroki. Zmiany powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty wydarzenia, które powoduje konieczność zgłoszenia zmiany

LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO – 2 EDYCJA

Głównym celem Konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego” jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych. Przyznane wyróżnienie świadczy o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Celem kampanii będzie budowanie pozytywnego wizerunku laureata i promocja jego działalności.