LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO – 2 EDYCJA

Głównym celem Konkursu „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider biznesu społecznego” jest wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Nagrodą główną w konkursie jest kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych. Przyznane wyróżnienie świadczy o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalności biznesowej i społecznej. Celem kampanii będzie budowanie pozytywnego wizerunku laureata i promocja jego działalności.

Dodaj komentarz