Wypełnij ankietę do Gorzowskiego Banku Danych o NGO

Wydział Spraw Społecznych zaprasza gorzowskie organizacje pozarządowe do wypełnienia ankiety, której celem jest zebranie i aktualizacja danych o podmiotach działających w sferze pożytku publicznego. Na podstawie złożonych ankiet utworzony zostanie Gorzowski Bank Danych o NGO, który zawierać będzie najważniejsze informacje o działających na terenie miasta organizacjach.

Dodaj komentarz