Europa dla obywateli: Trwa drugi nabór wniosków w programie.

Agencja Wykonawcza EACEA prowadzi drugi naboru wniosków w 2018 roku. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 3 września o godzinie 12:00. W najbliższym naborze ubiegać się można o dotacje na projekty realizowane w ramach Komponentu 2, Działania 2.1. Partnerstwo miast oraz Działania 2.2. Sieci miast.

Dodaj komentarz