Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu LOWES w ramach konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18

LOWES

Szanowni Państwo!

W dniu 17 lipca 2018r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPLB.07.06.01-IZ.00-08-K01/18. 

W związku z powyższym Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza zainteresowanych przyznaniem bezzwrotnych dotacji na tworzenie  nowych miejsc pracy w istniejących już przedsiębiorstwach społecznych, bądź uzyskaniem zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez m.in. wsparcie tworzenia podmiotów ekonomii społecznej do zgłaszania się do projektu. Nowy projekt LOWES rusza z początkiem września 2018r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
ul. Przemysłowa 53
66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. 95 738 00 61
e-mail: biuro@lowes.lubuskie.org.pl

Godziny otwarcia LOWES:

poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Dodaj komentarz