Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2.

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji realizuje aktualnie projekty „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” oraz „Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości”. Poszukiwane są osoby do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2. Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do osób:

•   w wieku 15 – 29 lat,

 • zamieszkujących obszar województwa lubuskiego,

•   biernych zawodowo,

•   nie kształcących się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),

•   nie szkolących się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy – finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

 •  nie należących do grupy:

– młodzież  z pieczy zastępczej opuszczającej pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

 -matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),

 -absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),

 – absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),

 – matki przebywające w domach samotnej matki,

 – osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu),

 

Do udziału zachęca się osoby z niepełnosprawnością!

 

Gwarantowane:

•   spotkania z doradcą zawodowym,

•   szkolenia zawodowe,

•   3 miesięczne staże zawodowe,

•   pośrednictwo pracy.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dla Uczestników przewidziano stypendium szkoleniowe
oraz stypendium stażowe (od 1500zł do 1800zł).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

j.mielnik@biuroprojektu.eu

TEL: 510 298 825

Dodaj komentarz