Konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs  nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 14 maja 2018 r. i zakończy się 21 maja 2018 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2018 roku.

Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2.

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji realizuje aktualnie projekty “Nowe kwalifikacje – większe możliwości” oraz “Nowe kwalifikacje – jeszcze większe możliwości”. Poszukiwane są osoby do wzięcia udziału w projekcie realizowanym w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2. Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj dalejRegionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2.2.

III Ogólnopolska Konferencja Psychoonkologiczna Żagań 2018 w dniach 8-9.06.2018

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Profilaktyczno-Edukacyjno-Terapeutyczne PROFIL w Żaganiu, stworzone i wsparte przez projekt LOWES, jest głównym organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej w Żaganiu. Stowarzyszenie działa na rzecz wsparcia osób z problemami życiowymi, typu uzależnienia od używek i hazardu, a także borykającymi się chorobami onkologicznymi i rehabilitacji poonkologicznej.

Konferencja jest jednym z ważnych w Polsce, już corocznych spotkań specjalistów z całej Polski, ale i także polskich specjalistów pracujących na świecie.

Wszelkie informacje o konferencji na stronie www.konferencja-zagan.pl

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij