Małe Wielkie Zmiany: Ogłoszenie o naborze

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ogłasza nabór uzupełniający do Inkubatora „Małe Wielkie Zmiany” wspierającego inicjatywy na rzecz aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy. Rekrutacja ma formę naboru ciągłego do wyczerpania dostępnej puli grantów.

Dodaj komentarz