OGŁASZENIE O KONKURSIE : Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs nr RPLB.06.07.00-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 29 czerwca 2018 r. i zakończy się 6 lipca 2018 r.

Podczas Dni Gorzowa odbędą się Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego.

Podczas Dni Gorzowa 2018 na Bulwarze Wschodnim odbędą się Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego. Około 20 podmiotów ekonomii społecznej z obszaru województwa lubuskiego zaprezentuje mieszkańcom Gorzowa wachlarz produktów i usług, które oferują. Będzie barwnie, twórczo i smacznie albowiem najpopularniejsze obszary, w których działają lubuskie PESy to rękodzielnictwo, gastronomia i szeroko pojęte działania artystyczne.

Czytaj dalejPodczas Dni Gorzowa odbędą się Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego.