II nabór do programu Kultura – Interwencje 2018

Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku.

Dodaj komentarz