II edycja bezpłatnego szkolenia: ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej

W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem i ograniczona liczbą miejsc Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES) zaprasza na kolejną edycję bezpłatnego szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych oraz podmiotach ekonomii społecznej  pt. OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH (RODO) W TEORII i PRAKTYCE.

Szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, świebodzińskiego, międzyrzeckiego, żagańskiego, nowosolskiego oraz z terenu gmin: Wschowa, Rzepin i Łęknica.

Data szkolenia:  16 maja br., w godzinach 14.30-18.00

Miejsce szkolenia:  siedziba LOWES ul. Przemysłowej 53 Gorzów Wlkp. (sala nr 110)

Wykładowca:  radca prawny Magdalena Gudzowska – Kolczyńska, doradca prawny procesu inkubacji i animacji LOWES.

 

Ramowy program szkolenia:

– podstawowe informacje o RODO;

– zbieranie danych osobowych;

– organizacja przetwarzania danych;

– prawo do bycia zapomnianym i prawo do przenoszenia danych;

– środki ochrony prawnej.

 

Jak się zgłosić?

Formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie należy przesyłać do dnia 11.05.2018. 
e-mailem na adres: p.pytlos@lowes.lubuskie.org.pl oraz dostarczyć w oryginale na szkolenie.

 

Podmioty ekonomii społecznej, które obowiązuje pomoc de minimis, zobowiązane są do wypełnienia Informacji o uzyskanej pomocy de minimis, Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i podpisania Umowy szkoleniowej. w/w dokumenty winne być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie. Organizator zapewnia poczęstunek dla uczestników oraz zwrot kosztów dojazdu spoza Gorzowa Wlkp. w wysokości nie większej niż koszt biletu komunikacji publicznej na danej trasie, na podstawie wypełnionego i dostarczonego na szkolenie Wniosku. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią Pauliną Pytlos pod numerem telefonu 95 738 00 61

 

Załączniki:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.

3. Informacji o uzyskanej pomocy de minimis.

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

5. Regulamin LOWES

Dodaj komentarz