MEN informuje o konkursie ofert pn. “Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. “Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Program „Wspólnie dla dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2018 r. rozpoczyna realizację nowego Programu dotacyjnego pn. „Wspólne dla dziedzictwa”. Program dotacyjny Wspólnie dla dziedzictwa, adresowany jest do Organizacji pozarządowych, wspiera proces identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyja społecznemu zaangażowaniu w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami.

Otwarty konkurs ofert „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”, na wsparcie zadań publicznych w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim dotyczących wspierania i upowszechniania otwartych i aktywnych postaw obywatelskich wśród młodych lubuszan przeznaczono środki w wysokości 925 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł.

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności . Korzystając z naszego serwisu zgadzasz się na zapisywanie ciasteczek na swoim komputerze. Więcej informacji | Zamknij