MEN informuje o konkursie ofert pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

Dodaj komentarz